Virtual Reality och förundran

VirtualRehabART4Health

VR teknik i ett headset ger en omslutande immersiv upplevelse som på några sekunder kan ta dig till en ny 360 värld. Eftersom din hjärna tror att du befinner dig på en ny plats kan VR distrahera smärta och med rätt design även skapa förundran. På flera platser i världen så utforskas de positiva effekterna på hälsa genom att väcka förundran (awe, wonder). I boken, Awestruck, förklarar psykolog Jonah Paquette den komplexa processen bakom upplevelsen av förundran och dess värde för vårt välbefinnande. https://greatergood.berkeley.edu

Naturupplevelser, konst, teater och musik är upplevelser som kan väcka förundran. Hur kan dessa förenas med VR? Ett exempel på detta, i sjukhusmiljö, är WonderVR , Montefiore Health System, som har åtagit sig att förena konst, teknik och medicin till förmån för patienter i Bronx, Hudson Valley och Westchester. Genom VR-teknik erbjuds patienter, begränsade till en säng, rullstol eller sjukhusrum, virtuella konstresor. Studier har visat att förundran sänker stressnivån och förbättrar fysisk och mentala hälsa genom att sänka blodtrycket, öka fokus och stärka immunsystemet.

VirtualRehabART4Health

Vi skapar immersiva upplevelser genom att kombinera digitala konstupplevelser/vackra upplevelsevärldar i modellerad vr eller 360film med rehabiliteringsträning och ett fantasifullt berättande. I vår släpper vi två upplevelser med konstnärligt utformade världar i syfte att väcka förundran och skapa hälsa och välbefinnande.

En av dessa kallas VirtualRehabART4Health

Denna upplevelse görs i samarbete mellan vr-designer, programmerare, modellerare, motion capture-labb och professionella yoga och fysioterapeuter inom rehab.

Upplevelsen kombinerar virtuell konst, teknik och rehabilitering.

När vi i verkligheten är begränsade till hemmet, vårdhemmet eller sjukhusrummet kan vi i den virtuella verkligheten uppleva förundran i nya rogivande världar.

En anmärkningsvärd skärningspunkt mellan konst, smärtlindring och träning

Upplevelsen är inspirerad av tre, för vår vr-designer, avgörande upplevelser av fantasins kraft, vr, och förundran:

På en strokeavdelning började jag och min sjuka make göra vandringar genom att vi i fantasin gick in i en havsbild som satt på väggen och som visade vår vandringsled längs havet. Med fantasins hjälp kom vi ut ur rummet och det minskades stress och ångest och kanske påskyndades tillfrisknandet?

En väns son hade en enorm smärta efter en canceroperation då ett ben amputerades. Smärtan gjorde att han inte kunde röra sig och rehab var omöjligt pga. av smärtgenombrott. Risken var stor för blodproppar. Då fick han prova ett vr-headset och ett vr-spel. Resultatet blev att han förflyttades till en vr-värld, glömde sin kropp och rörde sig i vr utan smärtgenombrott.

En person med kognitionsvariationer provade en av våra vr-upplevelser. Lyckan var enorm när personen kunde röra sig fritt och flyga runt inne i vr. Fri från den begränsade kroppen fick personen möjlighet att leka, springa, flyga i sitt sinne.

Åsa Egnér VR-designer, präst och teaterregissör

En awe(förundrans)-upplevelse, som Paquette definierar den, involverar två huvudkomponenter: att möta ”storhet” och uppleva transcendens. Storhet händer när vi stöter på en vy (som en spektakulär solnedgång) eller ett koncept (som till exempel svarta hål) som är för otroligt för att passa in i vår nuvarande världsbild, vilket tvingar oss att utöka vår förståelse för vad som är möjligt. Transcendens händer när vi tar in den här nya, vördnadsfulla idén eller bilden framför oss och försöker förstå.https://greatergood.berkeley.edu